• شرکت تعاونی 333 سپیدان محصولات خود را با نام تجاری سوانا(sovana) که به معنی مادر آبها در زبان ترکی می باشد را به بازار عرضه می نماید.

  کارخانه آبمعدنی سوانا در استان فارس /شهرستان سپیدان احداث گردیده است. به دلیل موقعیت استراتژیک منطقه و برفگیر بودن و نزدیک بودن از نظر جغرافیایی به کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه امارات متحده عربی ،کویت ،قطر،بحرین ،عمان عراق و همچنین نزدیک بودن به منطقه صنعتی اقتصادی عسلویه دراستان بوشهر از مزایای بالایی برخوردار است.

  در همین راستا این منطقه به بزرگترین قطب تولید آبمعدنی در کشور تبدیل شده است. ضمناً در ارتفاعات این شهر نیز کوه های یخی به قطرهای بسیار بالا وجود دارد که سالیانه به ضخامت آنها افزوده می شود.

  ارتفاع محل استقرار کارخانه از سطح دریاهای آزاد 2200 متر است. ویژگی های خاص این منطقه از نظر کیفیت آب از سال ها قبل شهره خاص و عام بوده به طوری که در 50 سال پیش ارتباط خانه های مسکونی در این منطقه در 4 الی 6 ماه سال از طریق تونل های برفی بوده است.

  درفراوری بسته بندی آب سوانا از تکنولوژی پیشرفته استفاده گردیده و با توجه به اینکه هیچگونه مواد نگهدارنده به آب اضافه نمی گردد لذا از سیستم های بسیار قوی و پیشرفته فیلتراسیون مارک PALL  استفاده گردیده است.

  هدف این شرکت در راستای بهبود مستمر و جلب رضایت مشتری و کاهش ضایعات و رعایت مسائل بهداشتی و ایمنی مواد غذائی گام بردارد و لذا در این راستا جهت گیری های اصلی خود را بر اساس محورهای زیر تنظیم نموده است 

  ·         تعهد به رعایت قوانین و مقررات ملی - استانداردهای ملی و بین المللی ISO 9001:2000  و HACCP و همچنین رعایت قوانین و مقررات و الزامات درون کارخانه ای

  ·         تعهد به شناسائی الزامات مشتری و بکارگیری الزامات شناخته شده در راستای مشتری

  ·         تعهد به بهبود مستمر به فرآیند و روشها و سیستم های مدیریتی و ایمنی در راستای افزایش کیفیت و کاهش یا حذف خطرات و ریسک های غیر قابل پذیرش در تولید محصولات

  ·         تعهد به ارتقاء دانش فنی و علمی در کلیه سطوح پرسنلی در سطح سازمانی

  ·         تعهد به تهیه و بازنگری تصویب Quality Plan و HACCP Plan و نظارت بر اجرای مستمر آنها

  ·         تلاش مستمر در جهت حفظ و بهبود GMP به منظور کاهش یا حذف مخاطرات شناسائی شده

  ·         تعهد به کنترل نقاط بحران ساز در ایمنی مواد غذائی و جلوگیری از خروج یا توزیع محصول دارای مخاطره

  مسئولیت اصلی برقراری و استقرار این سیستم به عهده اینجانب است و کلیه مدیران و کارکنان شرکت، مسئولیت مشارکت و انجام وظایف و مسئولیتهای مشخص شده در این سیستم را بر عهده دارند. مسئولیت طرح ریزی، هدایت و نظارت مستمر بر کارکرد صحیح بر عهده نماینده اینجانب در سیستم های مدیریتی است که گزارش های خود را به طور منظم بر اساس ممیزی های داخلی و بازنگری مدیریت، در جهت بهبود مستمر، متناسب با کارآئی سیستم به اینجانب ارائه می نماید.

                                                                                                                              با احترام

                                                                                                                             مدیر عامل