• سوانا

  دفتر مرکزی


  آدرس: شیراز- انتهای بیست متری امام خمینی -میدان مهارت -روبه روی هنرستان عدالت-کوچه 4 -سمت راست درب ششم
   
  تلفکس: 38242432- 38242591- 071
  کد پستی: 7178813745
  تلفن واحد فروش شیراز : 09175344312 , 8242591-0711
  تلفن واحد فروش شهرستان : 09175344310 , 8242591-0711


  کارخانه سوانا


  آدرس: کیلومتر 65 جاده شیراز- سپیدان - شهرک صنعتی همایجان

     071-36743150-60:تلفن
  فکس: 36743170-071
  sovana.water.333@gmail.com - info@sovana.ir : ایمیل
  کد پستی: 7364111111