• سوانا

  دفتر مرکزی


  آدرس: شیراز- میدان معلم- ایمان جنوبی- نبش ایمان 4 - مجتمع سران طبقه دوم واحد6
   
  تلفکس: 36322460- 071
  کد پستی: 7185911083
  تلفن واحد فروش  : 09175344310 


  کارخانه سوانا


  آدرس: کیلومتر 65 جاده شیراز- سپیدان - شهرک صنعتی همایجان

     071-36743150-60:تلفن
  فکس: 36743170-071
  sovana.water.333@gmail.com - info@sovana.ir : ایمیل
  کد پستی: 7364111111