• شرکت آب معدنی سوانا

    شرکت آب معدنی سوانا دارای ویژگی های خاص و املاح مناسب بوده و در اندازه های 1.5 لیتری، 0.5 لیتری و لیوانی بدون گاز به بازار عرضه می گردد.

    آب مورد نیاز این کارخانه از رشته کوه های زاگرس واقع در شهرستان سپیدان و از محل دامنه کوه بادنه در ارتفاع 2300 متری از سطح دریای آزاد تأمین می شود.
    آب معدنی سوانا به لحاظ دارا بودن ویژگی های خاص املاح معدنی مناسب و رعایت کلیه اصول ایمنی و بهداشتی بعنوان واحد نمونه استاندارد کشوری در سال 1387 انتخاب گردید